Huwelijksproblemen na pensioen

Huwelijksproblemen na Pensioen

Huwelijksproblemen na pensioen Zwolle

Huwelijksproblemen na pensioen komen vaak voor. Met je pensionering start een nieuwe levensfase. Misschien heb je je al langere tijd verheugd op de herwonnen vrijheid en het scala aan nieuwe mogelijkheden die na je pensionering ten deel kunnen vallen.

 

Maar in de praktijk is met pensioen gaan niet alleen maar een feestje.

Verlies van identiteit

Huwelijksproblemen na pensioen Zutphen

Soms vallen gepensioneerde senioren onverwacht in een leegte. Er is ineens tijd en ruimte om na te denken. Over je leven, over zingeving, over wie je was en over wie je nu wil zijn. Over gemiste kansen, levensloop bepalende keuzes, wel of niet verwezenlijkte ambities en over “hoe nu verder”.  Wie bén je eigenlijk, zonder je werk en functie, zonder je collega’s, zonder je positie in het maatschappelijke speelveld? Wat kun en wil jij nu met je nieuwe vrijheid? Welke invloed heeft dit op je relatie? Wat wil of kan je geliefde hierin betekenen?

Lege nest syndroom

huwerlijksproblemen na pensioen lege nest syndroom

Mogelijk heb je dit proces van verlies van identiteit en het verlies van het gevoel belangrijk te zijn voor anderen al een keer doorgemaakt, namelijk op het moment dat jullie kinderen volwassen werden en hun eigen leven gingen leiden. Kon je toen nog terugvallen op je werk en was het ook heerlijk om weer meer vrijheid en financiële ruimte te hebben om weer voor jezelf te kunnen kiezen, nu is dat er misschien niet. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Welke druk legt dit op jouw relatie?

Mijn geliefde werkt nog

Huwelijksproblemen na pensioen Apeldoorn

Indien er sprake is van een leeftijdsverschil tussen beide geliefden ontstaat er na pensionering de situatie dat er voor de ene geliefde niets veranderd en voor de andere juist ingrijpend veel veranderd.

Dit is een lastige situatie die gemakkelijk leidt tot verhoging van de druk op de relatie. Onuitgesproken verwachtingen en behoeftes leiden dan snel tot onbegrip en weerstand. Ook wanneer de werkende geliefde meer rekening gaat houden met de gepensioneerde geliefde en meer met de ander gaat meedenken en verantwoordelijkheden op zich gaat nemen die niet bij hem of haar thuishoort, is de bron van relatieproblemen al snel aangeboord.

Help, mijn geliefde heeft ineens alle tijd voor mij

huwelijksproblemen na pensioen Arnhem

Meer klassiek, maar daardoor niet minder serieus te nemen, zijn de problemen die ontstaan na pensionering van de werkende geliefde in een huishouden waarin de ander zeer langdurig de rol van huisman/huisvrouw op zich heeft genomen. Beide krijgen nu te maken met grote veranderingen. De één ervaart inbreuk op haar/zijn leven terwijl de ander zich (daardoor) overbodig en afgewezen kan voelen in haar/zijn eigen huis en leven.  Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg jij ervoor dat jij de regie houdt over je eigen leven en toch samen in relatie met je geliefde?

Fysieke veroudering of andere beperking

Huwelijksproblemen na pensioen

Hoewel veel 60 plussers zich nog gezond en fit voelen, is het met het verloop van het aantal levensjaren toch goed mogelijk dat er wat fysiek ongemak is ontstaan. De beperkingen die hier uit voortvloeien kunnen je oorspronkelijke plannen na pensionering in de war schoppen. Ook kunnen deze van invloed zijn op jullie seksuele relatie en daarmee een negatieve invloed hebben op het ervaren van een bevredigende verbinding in de relatie. Soms brengt pensionering een flinke verlaging van het inkomen met zich mee en moeten geliefden zich aanpassen aan een lagere levensstandaard wat de nodige stress met zich kan meebrengen.

Seksualiteit

huwelijksproblemen na pensioen Deventer

Je lijf verandert. Het seksuele contact hoeft, zeker bij de vrouw, niet meer voor de voortplanting te zorgen. Dat betekent dat je deze energie kunt benutten voor verdieping van je eigen ontwikkeling. Je zult merken dat je milder wordt en steeds makkelijker relativeert. Zowel naar anderen als naar jezelf.
Je scope wordt breder en je kunt steeds meer open staan zonder jezelf te hoeven beschermen. Als je jouw seksuele energie als levenslust ervaart, groeit je zelfvertrouwen.
De groei gaat van fysieke naar geestelijke aantrekkelijkheid en…… een wijs, mild mens is zeer aantrekkelijk, ook voor zichzelf!
Dit zelfvertrouwen is de basis van een prettige en respectvolle seksuele relatie op elke leeftijd en opent ook nieuwe deuren.
Als je levenslust stroomt, wil je het beste uit jezelf halen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven hebben. Voor jezelf en ook voor de geliefden om je heen.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Klik hier om meteen een afspraak in de online afspraakplanner te boeken.

Wil je direct contact opnemen? Klik dan hier.