Conflict oplossen, is dat wel mogelijk?

Het is onmogelijk vrede te vinden door middel van het oplossen van een conflict. Een conflict kan zich oplossen als geliefden of andere betrokkenen eerst terug gaan naar de basis van waaruit de relatie is ontstaan. Vanuit dit gevoel van vrede en verbinding ontstaat de ruimte waarbinnen niet alleen het conflict verschijnt maar ook al het potentieel dat het conflict kan doen oplossen. Vrede, liefde en verbinding zijn dus nooit het resultaat, maar het vertrekpunt dat continuering en groei mogelijk maakt.

Heb jij een vraag over een moeilijke situatie in jouw relatie met geliefden, dierbaren en/of collega’s? Voel je uitgenodigd deze aan ons voor te leggen en wij geven jouw antwoord via deze rubriek. Uiteraard geheel anoniem. Klik hier om te mailen.